Habitushuset Ny Mårumvej

Antal pladser

12

 Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 og 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset
Ny Mårumvej

HabitusHuset Ny Mårumvej er indrettet i en tidligere landbrugsejendom og er omgivet af marker med adgang til 20.000 kvm udearealer. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra Ny Mårumvej, så der er minimal støj fra trafik. . I de store udearealer kan beboerne nyde godt af diverse udendørs aktivitetspladser – herunder et gyngestativ, en trampolin og en overdækket bålplads. 

HabitusHuset Ny Mårumvej er delt op i to afdelinger. En i det tidligere hovedhus og den anden i den tidligere driftsbygning. Den ene bygning har 4 lejligheder, og den anden har 8 lejligheder. Hver beboer har sin egen lejlighed på ca. 45-50 m2 med eget badeværelse og tekøkken.

Nogle af lejlighederne har egen terrasse. Der er ligeledes mulighed for at benytte fællesarealerne med køkken, spisestue, fjernsyn m.m. Derudover er der adgang til stor gårdsplads. HabitusHuset Ny Mårumvej ligger i gå-afstand til skov og et par hundrede meter til landsbyen, hvor der bl.a. er en lille købmand, Mårum Kirke og Mårums forsamlingshus.

Se ydelsesbeskrivelserne her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

 

Pædagogiske metoder og individuelle behov

HabitusHuset Ny Mårumvej er målrettet borgere, der lever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og eventuelt med komorbide diagnoser, det vil sige tillægsdiagnoser, som for eksempel angst, OCD, mental retardering, ADHD m.fl. Fælles for alle beboerne på botilbuddet er dog, at de har personlige eller adfærdsmæssige udfordringer, der hindrer dem i at leve et liv med en høj livskvalitet.

I HabitusHuset Ny Mårumvej er kernemålsætningen og den fornemmeste opgave at minimere borgernes problemskabende adfærd og dermed maksimere deres livskvalitet. Gennem strukturerede individuelle aktivitets- samt udviklingsplaner er det botilbuddets målsætning at skabe en stabil og forudsigelig hver dag. Disse planer udarbejdes med afsæt i den enkelte borgers grundlæggende forudsætninger. Dermed er der stor fokus på den enkelte borgers interesser, lyser og behov.

Når borgerens interesser og behov tilgodeses øges borgens livskvalitet. Der er ligeledes fokus på, at borgernes skal udvikle en større grad af selvstændighed, så selv små fremskridt ses som store sejre.

Personalet på
Ny Mårumvej

I HabitusHuset Ny Mårumvej er personalenormeringen som udgangspunkt 1 til 1, hvilket betyder, at alle borgerne har en pædagog til at støtte dem gennem hele dagen. Om natten er der altid en vågen nattevagt til rådighed, hvis borgeren får brug for hjælp.

Personalet på HabithusHuset Ny Mårumvej skal hjælpe beboeren med at udvikle sig, de skal motivere borgeren, og de skal sørge for, at borgeren trives.

HabitusHuset ansætter overvejende faguddannet personale, og alle
medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på HabitusHusets eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i bl.a. low arousal, visualiseret struktureret pædagogik og andre centrale metodevalg.

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i HabitusHusets koncept for faglig omsorg. Personalet tager professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel for den enkelte beboers ro, selvkontrol og livskvalitet.

Få en interaktiv rundvisning i HabitusHuset Ny Mårumvej