Vælg en side

Habitushuset Ny Mårumvej

Antal pladser

12

 

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

SL §§ 107/108. Godkendt til ungepladser. SL § 66 og dagtilbud SL § 104

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset
Ny Mårumvej

HabitusHuset Ny Mårumvej ligger placeret i en stor tidligere landbrugsejendom i udkanten af den lille landsby Mårum. Hertil består botilbuddet af flere bygninger. Botilbuddet rummer i alt 12 lejligheder – herunder fire lejligheder i en bygning og otte lejligheder i en anden bygning. Lejlighederne har en størrelse på 45-50 m2, og de indeholder alle eget køkken, badeværelse og soveværelse. 

Nogle af lejlighederne har adgang til egen terrasse. Udover lejlighederne er der også adgang til et fællesareal på ca. 100 m2, hvor borgerne kan opholde sig og være sammen med hinanden, hvis de ønsker dette.  Botilbuddet er omgivet af marker og naturskønne omgivelser i form af skovområder, og der er adgang til uderaler på i alt 20.000 m2. I de store udearealer kan beboerne nyde godt af diverse udendørs aktivitetspladser – herunder et gyngestativ, en trampolin og en overdækket bålplads. Der er ligeledes kun en “tæt” nabo, hvilket resulterer i en meget rolig atmosfære, hvor der er minimal støj fra trafik. Botilbuddet ligger i gåafstand til Mårum Kirke og Mårums forsamlingshus samt en lille købmand. 

Se ydelsesbeskrivelserne her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Pædagogiske metoder og individuelle behov

HabitusHuset Ny Mårumvej er målrettet borgere, der lever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelser og eventuelt med komorbide diagnoser, det vil sige tillægsdiagnoser som for eksempel angst, OCD, mental retardering, ADHD m.fl. Fælles for alle beboerne på botilbuddet er dog, at de har personlige og- eller adfærdsmæssige problemer, der hindrer dem i at leve et liv med en høj livskvalitet.

I HabitusHuset Ny Mårumvej er kernemålsætningen og den fornemmeste opgave at minimere borgernes problemskabende adfærd og dermed maksimere deres livskvalitet. Gennem strukturerede individuelle aktivitets- samt udviklingsplaner er det botilbuddets målsætning at skabe en stabil og forudsigelig hverdag. Disse planer udarbejdes med afsæt i den enkelte borgers grundlæggende forudsætninger. Dermed er der stor fokus på den enkelte borgers interesser, lyser og behov, og det er vigtigt, at disse tilgodeses. Når disse tilgodeses øges borgens trivsel – og dermed deres livskvalitet. Der er ligeledes fokus på, at borgernes skal udvikle den største grad af selvstændighed, så de opnår erkendelse og herunder en følelse af at lykkedes. Dermed ses selv små fremskridt som store sejre.  

Personalet på
Ny Mårumvej

I HabitusHuset Ny Mårumvej er personalenormeringen som udgangspunkt 1: 1, hvilket betyder, at der er en pædagog, der hjælper og passer en enkelt beboer – både i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der altid en vågen nattevagt til rådighed, hvis borgeren får brug for hjælp. 

Personalet på Ny Mårumvej skal hjælpe beboeren med at udvikle sig, de skal motivere borgeren, og de skal sørge for at borgeren trives. Dette opnåes blandt andet igennem brugen af strukturet, visualiseret pædagogik. Personalet skal være behjælpelige i form af, at de skal hjælpe borgere med at styrke deres funktionsniveau og dermed også deres selvværd. For at kunne hjælpe andre på denne måde er det ekstremt vigtigt, at man er i balance med sig selv. Dermed besidder personalet i HabithusHuset Ny Mårumvej en lang række kompetencer – herunder en høj grad af empati, hvilket medfører, at de kan yde den bedst mulige omsorg for deres borgere. Ligeledes besidder personalet en høj faglighed i form af disciplin, tålmodighed samt fleksibilitet. De skal nemlig være klar til at træde til i enhver situation, hvor borgeren har brug for dem.